Ar orķestra “Rīga” koncertu šo piektdien noslēdzās divas dienas ilgušās Rīgas dienas Pēterburgā. Pasākuma ietvaros Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas pieminekļu aģentūra rīkoja konferenci “Pilsētvides pieminekļu uzturēšana un saglabāšana Rīgā un Sanktpēterburgā. Pieredze un prakse”.

Greznā Arhitektu nama – bijušajā Polovcova privātmājas – Bronzas zālē pieredzē dalījās un par objektiem stāstīja restauratori, arheologi, ģeologi un biologi, kā arī ar pieminekļu aizsardzības sistēmu saistītie administratīvie darbinieki. Konferencē referātu “Sakrālās arhitektūras pieminekļu atjaunošana” nolasīja arī šo rindu autors, informējot par Anglikāņu baznīcas un Doma baznīcas restaurācijas gaitu.

Pasākuma ietvaros apmeklētas divas Aleksandra Ņevska klostera kapsētas – Lazareva jeb 18. gadsimta Nekropole un Tihvina jeb Mākslas meistaru Nekropole, kurā esošās skulptūras un pieminekļi šobrīd atrodas Valsts Pilsētas skulptūru muzeja aprūpē.