Viena no Cēsu Pils parka raksturīgākajām un arī skaistākajām perspektīvām ir skats pāri dīķim no Minadoras kalna. Salīdzinot mūsdienu situāciju ar 19. gadsimta vidus attēliem, var izsekot laika gaitā notikušajām ainavas izmaiņām.
Cēsu Pils parks veidojies kā Cēsu pilsmuižas ainavu dārzs XIXgs.1.pusē, iekļaujot tajā pils drupas, Riekstu kalnu, Katrīnas baznīcas kalnu, kā arī dabīgās ieplakas un strautiņus. Saglabājušies vairāki 19.gs. parka pārveidošanas projekti, taču par to precīzu realizāciju ziņu nav.

Par parka izskatu 19. gs. vidū var spriest pēc Vilhelma Zigfrīda Štefenhāgena gravīras, kas publicēta 1886. gadā:
1893. gadā parku pārplānojis dārzu inženiers Frīdrihs Lode. Tomēr vēl 20. gadsimta sākumā izdotajās pastkartēs joprojām attēlota tā pati 19. gs. vidus situācija:

Un, visbeidzot, kā parka ainava mūsdienās dažādos gadalaikos:

vai, salīdzinot ar situāciju pirms 130 gadiem: