2012. gadā pabeigta ēkas rekonstrukcija Rīgā, Trokšņu ielā 12, pārbūvējot vēsturisku noliktavu privātmājas vajadzībām. Tās projekts tapis vienlaikus ar blakus esošo noliktavu Trokšņu ielā 10, kas ir nedaudz lielāka. Ēka Trokšņu ielā 12 ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – dzīvojamo, saimniecības ēku un noliktavu kompleksa Smilšu iela 16, Trokšņu 10/12 (aizsardzības nr. 6569) sastāvdaļa.

Abu ēku izpētes un projektēšanas vēsture ir līdzīga. Abām 1997.g arhitekts I.Dirveiks (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”) veicis arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un tāpat abām ēkām 2005. gadā arhitekts Andis Špaks (Lauku dzīve SIA) sagatavoja skiču projektu, kurā noliktavu ēkas piemērotas divu vienģimenes mājokļu vajadzībām.
2006. gadā projekta izstrāde uzticēta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” projektu grupai, un, līdz ar īpašnieku maiņu, katrai ēkai uz jau sagatavotā skiču projekta bāzes izstādāti divi atsevišķi tehniskie projekti.
Ēkas jumta daļā atjaunota paceļamā ierīce – rats, kā arī tās darbināšanai speciāli jau sākotnēji izveidotās jumta izbūves ar logiem. Jumta slīpē pret pagalmu izveidotas jaunas jumta izbūves ēkas jumta stāvā esošo telpu izgaismošanai. Fasādēs saglabāti sākotnējā apmetuma fragmenti, kas papildināti, izmantojot oriģinālā apmetuma uzklāšanas tehnoloģiju. Fasādēs atjaunoti slēģi, kas pēc iespējas iestrādāti oriģinālajās virās, par ēkas pārbūves vēsturi liecina vairāku veidu enkuri.
– – –
Projekta arhitekti Artūrs Lapiņš, Ilona Markuse, Arhitektoniskās izpētes grupa SIA
būvinženieris Jurijs Lācis
Interjera dizains: „Neoklasika” & „Lauku dzīve” (K. un U.Ābiķi, S.Krēvics un A.Špaks)
Būvfirma: Grata Plus SIA