T.s. Vēzīša kāpnes rekonstruētas Cēsu pils parka rekonstrukcijas darbu ietvaros.

Cēsu pils parku, kas izveitots grāfam Karla fon Zīversam piederošā Pilsmuižas parka vietā. Kopš 1935. gada labiekārtošanas darbus veica Pils parkā. 1936. gadā no Parka vidējās daļas, kā arī noejai pie dīķa izbūvēja kāpnes pēc mākslinieka J.Rozenberga meta. Tās rotā tēlnieka R. Āboltiņa šūnakmenī veidotas skulptūras: bērnu figūras kāpņu malās, vēzītis – strūklaka ar strauta kaskādi. Kāpnēm noejai pie dīķa abās pusēs uzstādīti zvejnieku, kas velk tīklus, tēli.
Labiekārtošanas darbi turpinājās 1960. gados, kad Pils parkā pēc arhitekta T. Niguļa projekta uzbūvēja estrādi. Sarīkojumu apmeklētāju ērtībai no pils laukuma uz parka zemāko daļu iekārtoja šūnakmenī apdarinātas kāpnes (arhitekts V.Laks). 1961. gadā dīķa vidū esošo akmeņu krāvumu piramīdas formā nomainīja ar tēlnieka A. Jansona veidotu skulptūru (jauneklis ar samu).

Kāpņu restaurācijas risinājumi: arhitekts Artūrs Lapiņš
Akmens materiālu restaurācijas konsultants: Inese Sidraba
Restaurācijas darbi: Sandris Skribnovskis