2011. gadā noslēgusies Cēsu Pils parka parka rekonstrukcijas, jeb pilnā nosaukumā “Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai” realizācija.

Cēsu Pils parks veidojies kā Cēsu pilsmuižas ainavu dārzs 19.gs.1.pusē, iekļaujot tajā Cēsu viduslaiku pils drupas, Riekstu kalnu, Katrīnas baznīcas kalnu, kā arī dabīgās ieplakas un strautiņus. Projektā risināta kompleksa parka atjaunošana, atjaunojot celiņu tīklu, restaurējot šūnakmens Vēzīša un Dīķa kāpnes, atpūtas soliņus u.c. labiekārtojuma elementus. Rekonstruēts kiosks ar dzeramā ūdens vietu, izbūvētas lapenes Minnadoras kalnā un Kārļa kalnā. Pēc vēsturiskajiem attēliem rekonstruēts grāfa J.Zīversa piemineklis, kā arī pārbūvēta estrādes skatītāju daļa.
Būvprojekta vadītājs, arhitekts un autoruzraugs Artūrs Lapiņš, ainavu arhitekte I.M.Janelis, dizainers G.Jansons. Pasūtītājs Cēsu pilsētas dome. Projekts 2009.gads, realizēts 2011. gadā (būvfirma “Merks”).