2012. gada novembrī uzsākta Rīgas pils Priekšpils projekta realizācija. Ar svinīgu pasākumu pirmdien, 3. decembrī, notika restaurācijas un rekonstrukcijas darbu atklāšanas pasākums.

Jau novembra sākumā Pils laukuma pusē izveidots būvlaukums. Pirmdienas pasākumā, uzstājoties Pasūtītājam un Būvuzņēmējiem, par uzsāktajiem atjaunošanas darbiem
mēdiju pārstāvjus
informēja Objekta būvuzraugs Bruno Fībigs.


Realizācija aptver divus atsevišķus rekonstrukcijas un restaurācijas objektus – Priekšpils un Austrumu piebūves projektus. Projektēšanas darbi uzsākti 2005. gadā un abu Pils daļu tehniskie projekti akceptēti attiecīgi 2010. un 2012. gadā.
Priekšpils projektā ietverti šādi galvenie darbi:
[1] Priekšpils R korpusa un Z korpusa A daļas (līdz Parādes kāpnēm) rekonstrukcija- restaurācija, Priekšpils Z korpusa A daļas un A (Pils laukuma) piebūves Z daļas (līdz Pils laukuma kāpnēm) rekonstrukcija – restaurācija, ietverot šādus galvenos darbu posmus:
[1.a] pamatu pastiprināšanas un teritorijas tīklu atjaunošana,
[1.b] Prezidenta telpu grupas rekonstrukcijas – restaurācija, t.sk. Parādes pagalma un Z un A korpusa (līdz Parādes kāpņu telpai) fasāžu restaurācija,
[1.c] Kancelejas darba telpu Priekšpils ZA korpusā un Pils laukuma piebūvē rekonstrukcija – restaurācija, t.sk. fasāžu restaurācija,
[2] 3. stāva un Pils laukuma parādes telpu apdares restaurācija:
[2.a] Baltās un Sūtņu zāles restaurācija,
[2.b] Svētku zāles restaurācija
Austrumu piebūves projektā ietverti šādi galvenie darbi:
[1] pamatu pastiprināšana, jaunas pagrabtelpas zem Austrumu korpusa izbūve,
[2] jauna lifta izbūve,
[3] Kancelejas darba telpu Priekšpils ZA korpusā un Pils laukuma piebūvē rekonstrukcija – restaurācija
– – –
Būvprojekta autors: P/S Pils Projekts
Projekta galvenais arhitekts: Artūrs Lapiņš (“Arhitektoniskās izpētes grupa” SIA)
Galvenais inženieris: Jānis Prauliņš (“Būve forma” SIA)