Baznīca, kuras smaile redzama braucot pa Rīgas – Valmieras šoseju – netālu no Mazā un Lielā Anšiem, savu portiku sākotnējā izskatā atguva 2007. gadā. Tā atjaunošanas projekts izstrādāts 2005. gadā.

Rubenes baznīca celta 1739.gadā, ietverot tajā arī 14. gs. būvētās baznīcas altārdaļu. Portiks izbūvēts 19 gs. sākumā. Tas izvietots pie galvenās ieejas baznīcā tās R pusē. Portiks izbūvēts klasiskā grieķu doriskā portika veidolā un proporcijās. Antablementu balsta četras koka kolonnas, pa divām katrā pusē ieejai. Antablements sākotnēji sastāvējis no ar līmeniskiem dēļiem apšūtas frīzu slas un trīsstūrveida frontona. Dzegas apakšējā daļā atradušies koka dzeguļi. Portiks būvēts koka konstrukcijās. Līdz mūsdienām saglabājušies vertikāli nesošie elementi visu četru kolonnu iekšpusē, Antablementa apakšējais un augšējais vainags. Kolonnu apakšējās un augšējās daļas, kā arī antablementa sijas galos un balsta vietās ievērojami trupējušas.
Portiks balstās uz mūrēta un apmesta stilobata.


– – –
Būvprojekta autors: arhitekts Artūrs Lapiņš
Būvinženieris: Jurijs Lācis
Arhitektoniskā izpēte: Anda Robežniece
Projekts: 2005. gads
Realizācija: 2007. – 2008. gads, būvfirma a/s “SCO centrs”