Ēkas Rīgā, Vienības gatvē 27 jeb t.s. Blokmuižas atdzimšanas projekts aizsākās samērā cerīgi 2008. gadā. Projekta ietvaros sagatavots rekonstrukcijas mets, risinot ēkas restaurāciju un paredzot tajā biroju telpas. Veikti ēkas attīrīšanas darbi un atsevišķas zondāžas. Šobrīd ēka netiek ekspluatēta un atjaunošana iestrāžu stadijā gaida tālāku projekta virzību.

Kā liecina vietnē Ambermarks publicētā informācija, Bloka muiža veidojusies 19. gadsimta 1. pusē Jelgavas šosejas malā. Pašreizējo koka ēku Bartels Šeibe uz sava gruntsgabala uzcēla 1841-1843.gadā. 1857.gadā muižiņu savā īpašumā ieguva armijas kapteinis Eduards Bloks, kura vārdā vēlāk sāka dēvēt arī pašu muižiņu. 1894.gadā ēkā ierīkota aptieka, kas šeit atradās līdz 1937.gadam.
Ēkas ārsienas celtas guļšķautņu konstrukcijā, starpsienas gan guļšķautņu, gan stāvstatņu konstrukcijā. Ārsienu iekšējās plaknes apmestas uz skaliņiem, ārējām plaknēm krāsojums tieši uz guļbaļķiem. Pagrabstāvam mūra sienas, pārsegums – māla ķieģeļu velves. 1.stāvam koka siju pārsegumi ar masīvu aizbērumu. Šobrīd grīdas segums un pārseguma aizpildījums demontēts; tas veikts
sagatavošanas darbu ietvaros tehniskā projekta sagatavošanai. Jumta konstrukcija – spāres ar savilcēm, balstītas uz taisnā jumta krēsla.
Sākotnējā restaurācija pēc arh. J.Līcīša projekta tika veikta 1952.-1954.gadā, kad ēkā iekārtoja LPSR Zinātniskās restaurācijas darbnīcu administratīvās telpas. 1963. gadā ēka pēc arh. G.Jansona projekta pielāgota bibliotēkas vajadzībām.
– – –
Atjaunošanas projektā risināta ēkas restaurācija, paredzot biroju telpu izvietošanu gan ēkas 1. stāvā, gan arī jumtā, iekļaujot visu bēniņu platības izmantošanu.
Projekta arhitekts: Artūrs Lapiņš, arhitekte Ilona Markuse. Mets – 2008. gads, tehniskais projekts – 2011. gads.