Veicot vēsturiskas ēkas krāsu izpēti, tiek noskaidrota krāsu slāņu stratigrāfija, resp., secība, kādā krāsu slāņi vēsturiski pārklājuši viens otru. Intervija ar vienu no krāsu izpētes speciālistēm publicēta vienā no pazīstamākajiem arhitektūras blogiem Arch Daily.

Blogā publicēta intervija ar amerikāņu arhitektūras krāsu izpētnieci Natašu Leblihu (Natasha Loeblich ). Tajā īsi izklāstīta krāsu izpēte būtība, kā arī vēstīts par tās lomu vēsturisko ēku atjaunošanas procesā. Īpaša uzmanība pievērsta krāsu slāņu šķērsgriezumu mikroskopiskajai analīzei.
Intervijas teksts lasāms blogā, savukārt publikācija par krāsu izpētes rezultātiem vienā no Viljamsburgas (Virdžīnija) kompleksa ēkām rodama šeit