Noslēgusies Desmitā Baltijas valstu restauratoru triennāle „Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija”. Triennalēs četru dienu laikā nolasīta virkne referātu, kā arī sagatavoti stenda referāti, kuros aplūkota arī ar vēsturisko ēku saglabāšanu saistītā problemātika.

Triennāles ietvaros sagatavots stenda referāts (autori Mg.Art. Vija Strupule, Mg.Arch. Artūrs Lapiņš), kas planšetes formātā apskatāms Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas telpu 1. stāva skatlogā.