Arhitektoniskās izpētes grupas saskare ar ēku Peldu ielā 23 aizsākās jau 1990.gadā, kad veikta tās izpēte. Ēka netika iekļauta kultūras pieminekļu sarakstā, tomēr izpētes gaitā fiksēta virkne tās vairāk kā 400 gadu garās būvvēstures īpatnību. Plānojuma dēļ dēļ ēka savulaik tika neoficiāli dēvēta par «kāpņu muzeju». Projektā risināta ēkas piemērošana viesnīcas vajadzībām. Fasāžu un iekštelpu raksturs sasniegts, kompilējot restaurētās sienu plaknes ar mūsdienīgām apmetuma un krāsojuma faktūrām.

Ēkas ielas korpusa vietā 15. gs. beigās – 16. gs. sākumā atradās noliktavas ar dzīvojamo kambari virs caurbrauktuves. Abas noliktavas 17. gs. apvienotas zem viena jumta un pārbūvētas par dzīvojamo ēku. 17. gs. begās ēka atjaunota pēc 1677. gada ugunsgrēka. 18. gs. beigās ēka vēlreiz pārbūvēta un tādā izskatā saglabājusies līdz 20. gs. 80. gadiem. 1990. gados Restaurācijas institūta Arhitektoniskās izpētes grupa veica ēkā plašus arhitektoniski mākslinieciskās izpētes darbus.
Ielas fasādes rekonstruētas, izmantojot faktūru atsegumus. Labajā fasādes pusē pēc pagalma ailas parauga atjaunota gotiskā smailloka vārtu aila, kas veidota no profilķieģeļiem. Virs tās eksponēts viduslaiku mūrējuma fragments ar zobveida starpdzegu. Pārējā fasāde apmesta, zem apmetuma nolasāmas gan 3. stāva līmenī bijušie lodziņi, gan 2. stāva lielāku logailu pārsedzes. Visbeidzot, fasādes krāsojums rekonstruēts, par pamatu izmantojot 19. gs. fasāžu apdares principus.


Viesu nama Rīgā, Peldu ielā 23 (16. – 20.gs.) rekonstrukcija
Projekta autors: arh.A.Lapiņš, piedaloties G.Jansonam, L.Rengartei
Būvinženieri I.Brinkmanis, A.Viegliņa
Elektroinženieris: Jura Kalniņa inženieru birojs
Pasūtītājs: SIA «Svelpe & Svelpe», SIA “AMBIANCE”
Projekts 2001.g., realizācija 2001.g., SIA “Būvuzņēmums Asme”