Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas torņa smaile pašreizējā izskatu ieguvusi 1739. gadā. Tā vairākkārt cietusi vētrās un ugunsgrēkos. Pēc 1831. gada zibens spēriena smaile atjaunota 1832. gadā, kad arī tornī izbūvēts zibensnovedējs. 20. gadsimtā torņa smaile remontēta pēc 1919. gada lielgabala šāviņa trāpījuma. Pēdējie remondarbi veikti 1972. gadā, kad baznīcā pēc arhitekta Leonharda Liepas projekta veica apjomīgas pārbūves, piemērojot baznīcu koncertzāles vajadzībām.

Būvprojekts torņa renovācijai izstrādāts jau 2010. gadā, tomēr finansējuma trūkuma dēļ tā realizācija atlikta. Tikai 2014. gadā, ar Valmieras pašvaldības speciālistu palīdzību piesaistīts Eiropas finansējums un kļuva iespējama projekta realizācija. Projektā ietverta Torņa jumta un cokola daļas restaurācija, kā arī Torņa fasāžu atjaunošana – logailu krāsošana, skārda palodžu nomaiņa, ķieģeļu fasāžu restaurācija u.c.

Līdz ar Torņa fasāžu restaurācij nobeigti jau 2006. gadā veiktie jomu un altāra fasāžu restaurācijas darbi .

– – –

Pasūtītājs: Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze
Arhitekts: Artūrs Lapiņš
Arhitektoniskā izpēte: Ilmārs Dirveiks, 2010. gads.
Būvinžnieris un autoruzraugs: Ģirts Pavlovs, inženieris Māris Bēnfelds
Būvnieks: Ekers SIA, darbu vadītājs Zigmārs Kalējs
Projekts: 2010.gads, realizācija: 2014.- 2015. gads