No 2015. gada 21. -23. oktobrim Helsinkos, Somijā notika XX Ziemeļu Restauratoru Asociācijas (Nordic Association of Conservators) kongress. Šādas profesionālu restauratoru tikšanās Skandināvijā notiek kopš 1972. gada. Biroju konferencē pārstāvēja mākslas vēsturniece Vija Strupule un arhitekte Daiga Lēvalde.

XX kongresa nosaukuma – “Monumentālie dārgumi” (Monumental treasures) – izvēli iespaidojuši vairāku lielu objektu renovācijas, restaurācijas projekti, kas pašlaik vai nesenā pagātnē notiek vai notikuši Helsinkos. Tā ir Parlamenta ēka (celta 1931.g.), Somijas Nacionālā bibliotēka (celta 1840.g.) un Prezidenta pils (celta 1837.g., renovācija pabeigta 2014. gada beigās). Tomēr kongresa referātu un stenda referātu tēmas aptvēra visplašāko restaurācijas specialitāšu un tēmu loku. Ziemeļu Restauratoru Asociācijas Kongresu rīkošanas pamatideja – pārstāvēt visas restaurācijas jomas un dot iespēju visiem restauratoriem prezentēt viņu sasniegumus – veiksmīgi īstenojās. Tika apskatīti gan kapa pieminekļu, izšūtu sienas tekstīliju, atheoloģisku priekšmetu, sienas gleznojumu, epitāfiju, arhitektūras objektu, parka un celtņu dekora skulptūru restaurācijas procesi. Referenti pieskārās arī restaurācijas ētikas, attieksmes un sabiedrības iesaistīšanas problēmām – jautājumam kurš maksā, kurš lemj un rūpējas, kam un kāpēc nepieciešama restaurācija.
Kongresa norises vieta – Somijas Nacionālais muzejs. Delegātu ģeogrāfija bija plaša. Protams, viskuplāk tika pārstāvētas Skandināvijas valstis, īpaši Somija. Vairāki pārstāvji ieradās arī no Eiropas (Itālija, Anglija, Čehija), ASV, Japānas un Baltijas valstīm – Igaunijas un Latvijas.
Igaunijas kolēģes Hilka Hiop un Helēna Volber stāstīja par kaimiņu republikā aktualizēto padomju perioda monumentālās mākslas saglabāšanas problēmu un praktisku mākslinieka Elmāra Kits 1960.gadu restorāna sienas gleznojuma (Tartu) demontāžas procesu no nojaucamas ēkas.
Tartu Mākslas koledžas glezniecības nodaļas vadītājas Heli Tuksam stenda referāts stāstīja par sienu gleznojumu restauratoru apmācības procesu Tartu Mākslas koledžā.
Latvijas restauratoru veikumu pārstāvēja Jura Pavlova un Ievas Rozentāles stenda referāts par Remtes muižas parka Medību torņa atjaunošanas procesu. Izcēlās postera dizainā ietvertās digitālās aparatūras sniegtās iespējas, būtiski paplašinot vizuālās informācijas apjomu.
Arhitektonisko Izpētes grupu prezentēja stenda referāts par vēsturisko tapešu restaurāciju un rekonstrukciju divos arhitektes Liesmas Markovas izstrādātajos projektos – Rīgas Biržas ēkā un Bangertu villā, Kuldīgā. Pateicoties veiksmei un apvienojot vairāku nozaru un valstu (Latvijas, ASV, Vācijas) speciālistu pūles ir izdevies rekonstruēt vēsturiski precīzu tapešu apdari historisma un jūgendstila interjeros.
Intensīvo kongresa sesiju darbu papildināja iespēja apmeklēt dažādus restaurētus objektus gan Helsinkos, gan ārpus pilsētas robežām. Diemžēl, bija jāizdara izvēle, jo katrs delegāts varēja apmeklēt vienu objektu. Iepazinām pavisam nesen pabeigto Somijas prezidenta pils renovāciju – restaurāciju, kur daudzos aspektos var saskatīt analoģijas ar Rīgas pils prezidenta apartamentiem un to restaurāciju. Saistošs bija arī Alvara Alto 1932. gadā projektētās un šobrīt atjaunotās Paimio sanatorijas kompleksa apmeklējums, kas ir lielisks piemērs potencēm, kādas joprojām paliek neizmantotas mūsu Ķemeru sanatorijas (Eižens Laube, 1936. g.) gadījumā.
Piedalīšanās kongresa darbā vēlreiz apliecināja, cik svarīgi ir būt klāt šādos nozares forumos, iepazīties ar citu valstu kolēģu darbu un problēmām, prezentēt savu veikumu un veidot jaunus personiskos kontaktus, kā arī ar stenda referāta publikāciju bagātināt kongresa materālu izdevumu. Tāpēc liels paldies Latvijas Kultūrkapitāla fondam, kura finansiāls atbalsts ļāva realizēt visu augstāk minēto.