Ar armilārās sfēras demontāžu uzsākta bijušās Rīgas pilsētas bibliotēkas Rīgas doma ansambļa austrumu spārna zelmiņa restaurācija, ko plānots veikt 2016. gada vasaras laikā.

Pilsētas bibliotēka un tās zelminis izbūvēts 1778. gadā arhitekta Kristofa Haberlanda vadībā. Kā liecina vēsturiskās izpētes dati, 1779. gada jūlijā Pilsētas kases kolēģija piekrita, ka topošās bibliotēkas jaunbūves dienvidu zelminim „no dzelzs” tiek izgatavota „pasaules lode” ar diametru 3,5 pēdas, „ažūru puslodes formas grozu” (diametrs 4 pēdas) un „lietus metāla balstus” (grozam, 2,5 pēdas augstus, kas sastiprināti ar bultskrūvēm). Īstenotajā variantā „lietie balsti” nav realizēti – lodes grozs stiprināts uz profilēta postamenta.
Sfēru būvprojekta ietvaros paredzēts demontēt restaurācijas un atjaunošanas veikšanai darbnīcas apstākļos.
Projekta ietvaros paredzēts atjaunot dzelzs konstrukcijas. „Pasaules lodes” centrā esošajam stienim jeb „rādītājam” izgatavot jaunu bultas galu un apakšējos “spārniņus”, atjaunot centrālās lodes zeltījumu, kā arī veikt pamatnes svina profilu attīrīšanu un šuvojuma pārlodēšanu.
Armilārā sfēra jeb sfēriskā astrolābija vēsturiski bija astronomijas instruments Saules un spožāko zvaigžņu stāvokļa noteikšanai. 18. gs. tā bija zinātnes un zinību apgūšanas simbols.
– – –
Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Tehniskais projekts: Artūrs Lapiņš, Sabīne Erte, Kristīne Klimbe.
Arhitektoniskā izpēte: Ilmārs Dirveiks
Būvuzņēmējs: Rere04 SIA