Pastaru vējdzirnavas atrodas ainaviski izcilā vietā – augstienē, no kuras paveras tāls skats uz Latgales ainavu. Projektā risināta zudušās ārējās galerijas atjaunošana.Riebiņu novada Stabulnieku pagastā esošās Pastaru vējdzirnavas celtas 1891. gadā. Tās ir vienas no retajām reģionā, kam saglabājies vairāk vai mazāk pilnvērtīgs dzirnavām raksturīgais izskats.

Pastaru vējdzirnavas ir t.s. “holandiešu” tipa ar laukakmeņu mūra zemes stāvu un nošķeltas astoņstūru piramīdas formas koka konstrukcijas dzirnavu torni 4 līmeņos, kā arī pagriežamu vainagojošo “galvu” ar četriem vēja spārniem. Dzirnavu koka apjoms apšūts ar skaidu (lubiņu) klāju. Dzirnavām daļēji saglabājies iekšējais malšanas mehānisms.

Līdz šim apjomīgākie zināmie remontdarbi dzirnavām veikti 1988. un 1989.g., kad atjaunotas grīdas, fasāžu apdare un vēja spārni, uzlikts jauns jumts. 2002. gadā veikts zemes stāva mūra remonts, 2012. gadā spārni atkārtoti atjaunoti pēc to nolūšanas vētrā 2010. gada ziemā.

Pastaru vējdzirnavu galvas pagriešanu un vēja spārnu apkopi neveica no zemes līmeņa. Šim nolūkam sākotnēji bijusi izbūvēta koka konstrukcijas galerija, jeb t.s. “tilts”, kas aptvēra dzirnavu ēku no ārpuses un atradās virs dzirnavu mūra zemes stāva. Galerija līdz mūsdienām nav saglabājusies, taču par tās kādreizējo esamību liecina 14 siju ligzdu vietas mūra sienu augšdaļā.

Galerijas atjaunošanas risinājumi balstīti uz vēstures avotos pieejamo informāciju, kā arī vēsturisku analogu studijām. Līdzās galerijas atjaunošanai projektā risināta arī dzirnavu torņa apakšējā koka vainaga protezēšana, laukakmeņu mūra ārsienas lokāli remontdarbi, kā arī esošo ārdurvju nomaiņa pret stilistiski atbilstošām.

Vējdzirnavu galerija ir būtiska ēkas ārējā arhitektoniskā veidola sastāvdaļa, tādēļ būvprojekta realizācija būs nozīmīgs solis ēkas pakāpeniskā atjaunošanas procesā.

  • Būvprojekta vadītājs: Artūrs Lapiņš
  • Arhitekts: Kārlis Rozenštrauhs
  • Būvkonstrukcijas: inženieri Ģirts Pavlovs, Anrijs Rudzis
  • Izpētes autors: Ilmārs Dirveiks
  • Pasūtītājs: Biedrība “Selēna 2009”
  • Projekts: 2019.gads

This post is also available in: RUS