Ēkas vēsture

Ēka sastāv no divām daļām – Smilšu jeb Pulvertorņa un Muzeja ēkas, kas piekļaujas tornim. Uzziņā minēti galvenie dati, kas saistīti ar esošās apjoma veidošanos.

Domājams, ka Smilšu torņa pirmsākumi meklējami ap 1300. gadu, kad pabeigta pilsētas jaunā nocietinājumu siena. 1470. – 1480. gados tornis pārbūvēts, piemērojot to ugunsieroču lietošanas prasībām. Tas vairākkārtīgi cietis viduslaiku beigu posma bruņotajās sadursmēs Ziemeļu karos.

18. un 19. gs. laikā tornis vairākkārt atjaunots, tomēr 1866. gadā tas atkal atradies sabrukuma stāvoklī.

1890. gadā pilsēta torni izīrēja Rīgas politehnikuma vācu studentu korporācijai “Rubonia”. Pēc arhitekta Hermaņa Hilbiga projekta 1892. gadā veikta pārbūve, torņa aizmugurē izbūvējot neogotisku fasādi ar balkonu, kā arī izveidojot jaunu stāvu konusveida jumtu ar šīfera segumu. Smilšu ielas pusē izbūvēts ieejas lievenis ar āra kāpnēm uz torņa 1. stāvu.

1891. gadā pilsētas valde nodeva torni kara muzejam. Sākotnēji muzeja ekspozīcija izvietota esošajās torņa telpās. Muzeja piebūves būvniecība veikta 1936. – 1940. gados pēc arhitekta Artūra Galindoma projekta.

Pēckara periodā 1971. gadā veikta Pulvertorņa jumta seguma nomaiņa, iesedzot to ar vara skārdu. Seguma nomaiņas laikā zudušas pēdējās dekoratīvās detaļas – konusveida smailes iesegums ar lambrekenu zem tā.

AIG veiktie darbi

Muzeja ēkas un torņa fasāžu atjaunošana. Fasādes. Būvprojekts.

Cokola virszemes daļas un fasādes remonts, arhitektonisko detaļu restaurācija – visai ārējai fasādei, no sastatnēm. Fasādes apgaismojuma koncepcija.

Esošo logu restaurācija, vērtņu un iebūves detaļu energoefektivitātes paaugstināšana.

Esošo durvju un vārtu restaurācija, vērtņu un iebūves detaļu energoefektivitātes paaugstināšana.

Projekta komanda

Projekta autors un būvprojekta vadītājs – arhitekts Artūrs Lapiņš, pie projekta risinājumiem strādājis arhitekts Zigurds Greivulis, fasāžu restaurācijas risinājumi – Guntars Jansons,  logu apsekojums – Kārlis Rubenis (restaurators meistars interjera iekārtas un priekšmetu restaurācijas specialitātē).