Visiem Latvijas vēstures entuziastiem atkal ir iespēja iegādāties AIG arhitekta, mākslas zinātņu doktora Artūra Lapiņa grāmatu “Drupu ainavas. Viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē”. Grāmata pieejama, personiski sazinoties ar autoru: arturs@AIGsia.lv.

Vizuāli krāšņajā izdevumā ir apkopota Artūra Lapiņa 2018.-2022. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā izstrādātā promocijas darba ilustratīvā daļa. Tajā iekļauti divdesmit drupu stāvoklī esoši viduslaiku nocietinājumi.

Grāmatas pamatu veido autora uzņemtie Latvijas pilsdrupu fotoattēli. Vizuālo materiālu papildina arī vairāku nocietinājumu telpisko modeļu skati, kas sagatavoti autora izstrādāto attīstības metu vai konservācijas projektu ietvaros. Atsevišķiem objektiem virsskatu aerofotogrāfijas savietotas ar vēsturiskajiem plāniem vai plānu rekonstrukcijām, ļaujot bijušo būvju fragmentus uztvert plašākā kontekstā.

Objekti sakārtoti pēc to saglabātības pakāpes, sākot ar “lielajām” pilsdrupām – Cēsīm, Turaidu, Siguldu, un beidzot ar praktiski nezināmām un grūti pieejamām Rindas pilsdrupām. Grāmatā īsi aprakstīti 20. gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā īstenotie vai iecerētie Latvijas viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas risinājumi.

Grāmata paredzēta plašam interesentu lokam, atspoguļojot Latvijas vēsturi, pilis, pilsdrupas.