Pazīstamākā Popes muižas apbūves ansambļa ēka, protams, ir Kungu māja, kurā kopš 1941. gada atrodas Popes pamatskola. Apbūvē ietilpst arī virkne saimniecības ēku – smēde, veļas māja, cūku kūts, stallis, ratnīca u.c. palīgēkas. Otrpus dīķim ziemeļu pusē atrodas arī t.s. Medību pils, kuras arhitektoniskā izpēte un tehniskā apsekošana pēc Ventspils pašvaldības pasūtījuma veikta 2018.gadā. Izpētes autors, arhitekts Ilmārs Dirveiks, pamatojoties uz vēsturisko konstrukciju un izmantoto materiālu hronotipoloģisko analīzi, konstatējis, ka nav pamata uzskatīt, ka ēka būtu būvēta 16.gs. beigās, kā tas minēts nozares literatūrā un vairākos ceļvežos. Viņš uzskata, ka ēkas izbūves laiks, visticamāk, ir 1653.gads, ar ko datēts tās vējrādis. Tajā iekalts šāds datējums un fon Bēru dzimtu simbolizējošais lācis.
Pirmo reizi Popes muižas Medību pils (Jagdschloß) jeb izpriecu nams (Lust Haus) minēts 1666. gada 29. janvārī Ulriha fon Bēra sastādītajā testamentā. Ir ziņas, ka 1863. gadā Medību pilī glabāti antikvāri priekšmeti. F.J. Dērings “atzinīgi izteicies par šīs pils (Steinhaus) izpriecu zāles (Lustsal) zeltītajiem dekorējumiem”. 1870. gada Kurzemes literatūras un mākslas biedrības izdevumā3 teikts: “Parkā atrodas tā saucamā “akmens māja” (Steinhaus) ar velvēm un kamīniem, kura ir vecāka par kungu māju.” 20. gadsimtā būve tiek dēvēta par “stirnu māju”. Pirms Otrā pasaules kara namā bijusi skolas noliktava, bet 20.gs. otrajā pusē tā pamesta.
2018.gadā veikta ēkas instrumentārā uzmērīšana (ģeomātikas inženieris Māris Kaļinka) un BIM modeļa sagatavošana (autore Viktorija Bondarenko), tehniskā apsekošana (inženieris Harijs Sils), ģeoloģiskā izpēte (inženieris Raivis Rēķis), kā arī rezultātu apkopojums un rekomendāciju sagatavošana (arhitekts Artūrs Lapiņš).
Kā norāda I.Dirveiks, Latvijas arhitektūras vēsturē Medību pils kļuvusi par sava veida vietas atpazīstamības zīmolu jeb vietzīmi. Rekmondējams atjaunot ēkas 2.stāva plānojumu 19.gs. otrās puses situācijā – ar priekštelpu un divām mazākām telpām, atjaunojot demontēto pildrežģa starpsienu un griestiem – dēļu klāju trinītī. Tālākie soļi ir izstrādāt aktuālāko no nepieciešamajiem dokumentiem – atjaunošanas koncepciju un objekta attīstības programmu, ievērtējot arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātus un mantojuma saglabāšanas paradigmas. Viens no Popes muižas vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas mērķiem ir kultūras aktivitāšu, izglītības un tūrisma veicināšana, kurā aktīvi iesaistās arī biedrība “Popes muiža”.