Bīriņu muižas kompleksa ūdenstornis ir viens no retajiem Latvijas teritorijā vēl esošajiem ūdenstorņiem, kas saglabājies arī kā funkcionēt spējīgas 19. gs. lauku saimniecības pakāpeniskas industrializācijas liecinieks. Pēc atjaunošanas tas ieņem būtisku vietu industriālā mantojuma galamērķu sarakstā , rosinot arī citu līdzīgu būvju saglabāšanu un interpretāciju.

Ūdens ir viena no jebkuras saimniekošanas prioritārajām nepieciešamībām. Līdztekus tradicionāli ūdens iegūšanai izmantotajām akām, no kurām ūdeni smēla ar spaiņiem, 19. gs. laikā līdz ar muižu saimniecību paplašināšanos daudzviet risināts jautājums par centralizētu ūdensapgādi. Muižu centros blakus kungu mājām un dažādas nozīmes saimniecības ēkām izbūvētas vairākstāvu mūra būves, kuru augšdaļā izvietotas ūdens cisternas. Estētisku apsvērumu dēļ tās noformētas torņu formā, nereti izmantojot viduslaiku nocietinājumu torņu elementus.
Bīriņos ūdenstornis izbūvēts pils parka pusē. Neskatoties uz utilitāro funkciju, tas novietots ēku kompleksa vidū un ir labi saskatāms no pils kāpnēm. Torņa arhitektūra risināta izsmalcināti, piešķirot tam neogotisku veidolu. Atbilstoši 19. gs. otrās puses industriālā mantojuma objektu tradīcijām, fasādēm izmantots neapmests šuvots ķieģelis.
Muižas īpašnieks Augusts Pistolkorss aku šajā vietā ierīkojis 1863. gadā. Tā bijusi ~ 10 asis (~15 metrus) dziļa un aprīkota ar ūdensvadu uz muižas virtuvi. Pirms tam ūdens piegādāts ar divzirgu pajūgiem no ezera. Lai uzlabotu un vienkāršotu ūdens piegādi, ūdenstornis virs agrākās akas izbūvēts ap 1872. gadu. Tas ļāva ūdeni sūknēt no akas ar vēja palīdzību.
Vēlākā periodā līdztekus vēja rotoram uzstādīts elektromotors.
Torņa iekšpusē izbūvētas metāla vītņu kāpnes, nodrošinot apmeklētāju kustību. Tā stāvos izvietota ūdensapgādes ekspozīcija, augšējais stāvs darbojas kā skatu platforma. Virs torņa atjaunots vēja rotors un kustības pārvada mehānisms; aka eksponēta 1. stāva grīdā.
– – –
Būvprojekta vadītājs un arhitekts: Artūrs Lapiņš
Rasējumi: arhitekta asistents Mikus Stašs
Kāpņu risinājumi: arhitekts Kārlis Rozenštrauhs
Būvkonstrukcijas: inženieris Māris Bēnfelds
Pasūtītājs: Saule Bīriņu pils SIA, Jānis Vimba
Būvnieks: Balsts R SIA