Raunas pils avārijas stāvoklī esošo kastelas sienu konservācija uzsākta 2020. gada aprīlī. Kā prioritāte pieejamā finansējuma ietvaros izvirzīta avārijas stāvoklī esošo fragmentu stiprināšana. Darbi tiek veikti 2018. gadā izstrādātā attīstības meta ietvaros, par prioritāti izvirzot apmeklētāju drošību un ērtību, pils informācijas spējas palielināšanu, eksponēšanu un iekļaušanu Latvijas kultūrvidē.

Raunas pilsdrupu nozīmīgākā daļa ir kastela – iekšpils, kas kalpojusi kā arhibīskapa rezidence. Tā veidota kā noslēgts būvapjoms ap iekšējo pagalmu, ko sākotnēji ietvēra galerija. 14. gs. otrajā pusē izbūvētā un 16. gs. sākumā arhibīskapa Jaspera Lindes (? – 1524.) būtiski paplašinātā pils cieta 1702. gadā Ziemeļu kara karadarbības laikā. Pēc tā pils kā nocietinājuma militārā nozīme pilnīgi zuda un vairs netika atjaunota.

Līdz mūsdienām korpusu ārsienas, sienas ap pagalmu un atsevišķu starpsienu vietas saglabājušās trīs stāvu augstumā. To tehniskais stāvoklis vērtējams kā kritisks – sienās redzamas plaisas un galvenokārt erodējušo ailu vietās konstrukcijas ir avārijas stāvoklī. Pils būvniecībā izmantoti liela izmēra laukakmeņi, kuri erozijas rezultātā zaudējuši integritāti un ir bīstami pils apmeklētājiem.

Pils izpētes un konservācijas darbi uzsākti 1991. gadā (arhitekte Tatjana Vītola), bet tūlīt arī pārtraukti. Tie turpināti 2003. gadā (arhitektes Dace Ķibilda un Ināra Caunīte, būvinženieris Andrejs Barbars), realizējot pilsvietas aizaugušās teritorijas koku izciršanu un retināšanu.

2017. gada jūlijā izstrādāts pilsdrupu kompleksa attīstības mets (arhitekts Artūrs Lapiņš, arhitekta asistents Guntars Jansons). Tajā risināta Raunas pils kā nozīmīgas viduslaiku nocietinājuma būves pieejamības nodrošināšana un eksponēšana, pamatojoties uz objekta saglabājušos fragmentu izpratni un arhitektonisku interpretāciju. 2018. gadā izstrādāts atsevišķu pils sienu konservācijas projekts, vadoties no pilsdrupu attīstības metā paredzētajām realizācijas kārtām un sienu tehniskā stāvokļa novērtējuma. 2020. gadā uzsākta avārijas stāvoklī esošo sienu konservācija, vienlaikus turpinot arhitektoniskās izpētes darbus.

  • Pasūtītājs: Raunas novada dome, projekta vadītājs Edgars Plētiens
  • Būvprojekta autors: arhitekts: Artūrs Lapiņš
  • Arhitektoniskā izpēte: Ilmārs Dirveiks
  • Arhitekta asistents: Guntars Jansons
  • Telpiskā uzmērīšana: Merko SIA, Māris Kaļinka, Kristaps Kļava
  • Būvfirma: Aqua Latvija SIA

    http://blog.aigsia.lv/2020/06/jaunatklajumi-raunas-pilsdrupas/