Gatavojoties fasādes atjaunošanai, pēc Rīgas Jēzus evanģēliski luteriskās draudzes pasūtījuma 2017.gada aprīlī veikta ēkas Rīgā, Brīvības ielā 62, galvenās fasādes apdares arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Ēka celta 1908.gadā pēc arhitekta Eižena Laubes projekta un ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

ĪSS ĒKAS BŪVVĒSTURES PĀRSKATS

Brīvības ielas 62 lieta sākta jau 1869.gadā ar ieejas piebūves projektu tirgotājam P. Šteineram piederošajai koka dzīvojamai ēkai tajā laikā ar adresi Aleksandra iela 28. 1908.gadā gruntsgabala īpašnieks J. Virss (Янь Вирсъ) iesniedzis piecstāvu mūra dzīvojamās ēkas projektu, projekta autors – arhitekts Eižens Laube. 1938.gadā ēkas īpašniecei Līzai Virss līdz augusta beigām tika uzdots nokrāsot abus pretugunsmūrus. Pēc gada mūris iekšpilsētas pusē vēl joprojām bija nenokrāsots. Ēkas pārvaldnieks taisnojās, ka kaimiņu ēkas īpašnieks neļauj uz jumta uzstādīt kāpnes. Būvju valde paskaidroja, ka pretugunsmūra krāsošanu var izdarīt arī no piekārtām sastatnēm, līdz ar to nekavējoties bija jāuzsāk krāsošanas darbi.

FASĀDES APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Ēka Brīvības ielā 62 ir viena no ievērojamākajām nacionālā romantisma celtnēm Rīgā, tai ir saglabājies sākotnējais (1908.g.) apjoms un fasādes arhitektūra. Fasādes kompozīcija asimetriska, veidota kā divi dažādās plaknēs novietoti būvapjomi. Tās galvenais akcents ir nedaudz izvirzīts rizalīts, ko vainago augsts dekoratīvs zelminis. Rizalīta stūrus akcentē dzeltenā ķieģelī izkalti ciļņi – sieviešu figūras, kas simbolizē arhitektūru un tēlniecību. Tās arhitektonisko dažādību veido trīs asimetriski novietoti atšķirīgu formu erkeri. Dekoros izmantoti stilizēti etnogrāfiski motīvi. Ēkai ir mansarda jumts. Jumta segums – skārds, mansarda daļā un rizalīta centrā izvirzītā erkera jumtam – skārda zvīņas.

Ēkā saglabājušies sākotnējie logi. Tie izgatavoti no skujkoka, krāsoti. Logu augšējām vērtnēm sīkrūšu dalījums. Saglabājušās abas sākotnējās ieejas durvis. Sākotnējā krāsojuma noskaidrošanai veiktas apdares slāņu kontrolzondāžas atsevišķās apsekošanai pieejamās vietās. Visus dekoratīvos elementus apsekot nebija iespējams. Detaļu krāsojuma precizēšana tiek veikta atjaunošanas darbu laikā no celtniecības sastatnēm. Hronoloģiski 1. konstatētais krāsojums – monohroms tumši pelēks.

  • Pasūtītājs : Rīgas Jēzus evanģēliski luteriskās draudze;
  • Arhitekts: Daiga Lēvalde, asistents Maris Benfelds;
  • Arhitektoniskā izpēte : Ruta Taurena, Ieva Liepa;
  • Projekts: 2019.gads;
  • Uzsākta realizācija :2020;
  • Būvnieks: Velve AE;
  • Projekts tiek realizēts ar Rigas Domes līdzfinansējumu.