Ēkas Mārstaļu ielā 23, kura atrodas iekšpagalmā kvartālā starp Mārstaļu, Peldu ielām un 11. novembra krastmalu būvvēsture ir sarežģīta. Esošā apbūve veidojusies 17. gadsimta beigās un 18. gadsimta 1. pusē, tomēr senākās mūra daļas ēkas pagrabā datētas pat ar 15. gadsimtu. Tā sākotnēji kalpojusi kā tirgotāja dzīvojamā ēka un noliktava. Laika gaitā tajā veiktas vairākas pārbūves, kā arī ēka pārcietusi ugunsgrēku un kara postījumus. Ēka bijusi daļa no blīvas kvartāla apbūves, no kuras līdz mūsdienām saglabājušies tikai fragmenti. Šodien redzamais, vizuāli necilais ēkas apjoms galvenokārt ir II Pasaules kara postījumu un vēlāku remontdarbu rezultāts.

Ēka šobrīd atrodas LR Zemkopības ministrijas īpašumā un to apsaimnieko LR Pārtikas un veterinārais dienests. Ēka funkcionāli netiek izmantota un tās nākotne pagaidām ir neskaidra. Lai novērstu vidi degradējoša objekta statusu un avārijas stāvokli, 2018. gadā tika izstrādāta fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte, kura pašreiz tiek realizēta.

Ēkas austrumu fasādē pret Mārstaļu ielu fragmentāri saglabājies kaļķu krāsas polihroms krāsojums, kas datēts ar 19.gs. vidu – uz dzeltena pamatfona ailas izceltas ar baltām apmalēm, kas akcentētas ar sarkanām kontūrlīnijām. Fasādes atjaunošanas darbu laikā šā gada jūlijā, pieaicinot sertificētu restauratoru, veikta atsevišķu šī krāsojuma fragmentu izpēte, fiksācija un konservācija, saglabājot iespēju to atsegt un rekonstruēt nākotnē.

Konservācijas darbi ietvēra krāsojuma mehānisku attīrīšanu un nosegšanu ar Japānas papīru (plānu izturīgu papīru, kas veidots no augu šķiedrām), kuru uz krāsojuma līmē, izmantojot organisko līmi. Iekonservētās zonas pārklāj ar plēvi, novēršot mitruma piekļuvi, un sagatavo kaļķa apmetuma uzklāšanai un krāsošanai.

  • Krāsojuma izpēte, fiksācija: Ruta Taurena, Ieva Liepa
  • Krāsojuma konservācija: Madara Rasiņa

 

  • Būvprojekta vadītājs: Artūrs Lapiņš
  • Arhitekts: Kārlis Rozenštrauhs
  • Izpētes autors: Ilmārs Dirveiks
  • Pasūtītājs: LR Pārtikas un veterinārais dienests
  • Projekts: 2018.gads
  • Darbu izpildītājs A/S “R.A.J.”