Laipu ielas 8 kvartāla pašā dziļumā starp trim blakus ēku brandmūriem noslēpies relatīvi neliels divstāvu nams ar stāvu dakstiņu jumtu. Pēc 15 gadus ilgušā rekonstrukcijas projekta, 2018. gadā nams no gandrīz grausta stāvokļa, atdzima par daudzdzīvokļu ēku. Atjaunota vienīgā ēkas fasāde, izbūvētas jaunas jumta konstrukcijas un starpstāvu pārsegumi, pamatojoties uz arhitektoniskās izpētes rezultātiem restaurēta oriģinālā apdare.

PRIEKŠVĒSTURE

Gandrīz trīs gadsimtus (1258.-1524.) namā pilntiesīgi saimniekoja no Lībekas Rīgā ieceļojušie franciskāņu mūki. Rakstisko liecību vākšana un dažādi minējumi par Rīgas franciskāņu klosteri sākās jau 18.gs. beigās, bet tikai 1889. gadā arhitekti A. Reinbergs un V. Bokslafs iepazinās ar Sv. Katrīnas baznīcas fragmentiem dabā. Tā vienīgā, pret iekšpagalmu vērstā fasāde atspoguļo daudzas un dažādas pārbūves – viduslaiku ķieģeļu mūrējums un smailloka nišas mijas ar plāni pārziestām mūra plaknēm. 15.gs. otrā pusē – pēc Rīgas franciskāņu klostera nominēšanas par Livonijas un Prūsijas apgabala centru – ēkas pirmajā stāvā izbūvēts velvju pārsegums. Aizmūrētas vecās logailas, un to vietā pret pagalmu izveidots trīsdaļīgs smailarku logs – triforijs. Nelielais namiņš kvartāla viducī pēc ugunsgrēka vairākus gadus nostāvēja bez jumta. Lietus, sniegs un vējš strādāja kā “krāsojuma zondāža”, atsedzot senu gleznojumu fragmentus.

ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ IZPĒTE

1998. gadā ar Kultūrkapitāla fonda (KKF) finansiālu atbalstu tika dota iespēja strādāt bijušā franciskāņu klostera teritorijā Šķūņu ielā 9 (Laipu ielā 8) pagalma korpusā. Arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē ēkā konstatēti nozīmīgi viduslaiku būvelementu fragmenti. Uz ēkas 2. stāva iekšsienas fiksēti 16.–17. gs. polihromās apdares fragmenti. 2008. gadā daļēji realizēts jau 2003. gadā izstrādātais ēkas rekonstrukcijas projekts. Atkārtota arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija veikta 2018. gadā, nofiksējot uz to brīdi saglabājušos apdares fragmentus. Iekštelpu atjaunošanas projekts ietvēra labiekārtotu un mēbelētu dzīvokļu izbūvi visos ēkas stāvos. Tajos izbūvētas atsevišķas starpsienas, ar nelielām variācijām pa stāviem izdalot dzīvojamo istabu, guļamzonu ar garderobes telpu vai bez tās, virtuves nišu un vannas istabu. Oriģinālajām viduslaiku sienām eksponēti ķieģeļu mūrējuma fragmenti. Pārējām plaknēm veikti javas un mūra izdrupumu labojumi, kuri tonēti kaļķu krāsā.

Interjerā neapšaubāmi nozīmīgākie ir jau 1998. gadā arhitektoniskās izpētes laikā atklātās polihromās apdares sistēmas fragmenti. Ēkas 2. stāvā uz ziemeļaustrumu jeb labās sānu sienas kā otrais apdares slānis uz javas pārzieduma konstatēta ar 16. gadsimta vidu datējama polihroma apdare. Tas ir viens no vecākajiem līdz šim zināmajiem dzīvojamās telpas krāsojuma piemēriem Rīgā. Atjaunota vienīgā ēkas fasāde, izbūvētas jaunas jumta konstrukcijas, starpstāvu pārsegumi, kāpņu telpa. No Rīgas interjeru vēstures viedokļa vēl nozīmīgāks ir nākamais apdares slānis. Iepriekš aprakstītā apdare nobalsināta, un uz tās ar pārliecinošu otu uzvilkts gadskaitlis Anno 1605. Šis ir rets gadījums Rīgas seno celtņu izpētes pieredzē. Nekad neuzzināsim, kādu svarīgu notikumu iemūžina šis ar melnu krāsu uz balsinātās sienas vilktās rakstu zīmes, tomēr šodien tās palīdzēja precīzi datēt interjera gleznojumu.

ŠODIEN

Pateicoties īpašnieka izpratnei, 2. stāva sienas krāsojums līdz ar citiem arhitektoniski nozīmīgiem apdares fragmentiem konservēts, zudušās vietas papildinātas un retušētas. Siena izgaismota un sekmīgi iekļaujas atjaunotās ēkas interjerā. Mūsdienīgajā atvērtā plānojuma dzīvokļu iekārtojumā pagājušo laiku apdares liecības atgādina par bijušās klostera apbūves likteņa sarežģītajiem līkločiem. Tās ļauj vismaz domās paviesoties četrus un vairāk gadsimtu senā pagātnē – kad kvartālā vēl saimniekoja franciskāņu ordeņa brāļi.

Latvijas Būvniecības gada balvas 2019 3. vietas ieguvējs nominācijā – Restaurācija vairākdzīvokļu mājā Laipu ielā 8.

  • Pasūtītājs: Īpašnieks
  • Arhitektoniskā izpēte: Ilmārs Dirveiks, Vija Strupule, Juris Zviedrāns, Kristīne Veinberga (1998-1999.gads), Vija Strupule, Daiga Lēvalde (2018.gads).
  • Arhitekts: Artūrs Lapiņš.
  • Polihromās apdares restaurācija: Ieva Marta. Projekts – 2003., 2008., 2018. gads. Realizācija – 2008., 2018. gads.
  • Būvfirma: Bau ID.