Arhitektoniskās izpētes grupa aicina apmeklēt sadarbībā ar Latvijas Piļu un muižu asociāciju un Valsts Kultūrkapitāla fondu rīkoto semināru “Apslēptie dārgumi Latvijas muižās” š.g. 1.jūlijā Lielplatones muižā.

Semināra programma:

16:00 – 16:15  atklāšana un ievadvārdi
16:15 – 16:40  Ilmārs Dirveiks, būvpētnieks, Dr. Arch. “Izpētes atklājumi Latvijas muižās”
16:40 – 17:15  Ieva Marta, restauratore “Sienu dekoratīvās apdares restaurācija. Somijas pieredze”
17:20 – 18:00  Artūrs Lapiņš, arhitekts, PhD Art. “Jaunu datu iegūšana vēsturiskajās ēkās”
18:00 – 19:00  diskusijas

Par semināra apmeklējumu arhitekti un arhitektūras studenti varēs saņemt kredītpunktus.

Pieteikšanās semināram:
https://docs.google.com/forms/d/1yWUeAa9gCLEGb3ZivhLu8VMeBKruhbrA9V3Bu5xf1oo/edit